Euthanasie

De betekenis van euthanasie

Het woord euthanasie komt van het Griekse woord euthanatos, dat letterlijk 'een goede dood' betekent. Van euthanasie is sprake als een arts aan een patiënt een dodelijk middel toedient, op verzoek van de patiënt zelf. Deze krijgt dan een slaapmiddel toegediend via een infuus, dat hem of haar in een diepe comateuze slaap brengt. Hierna wordt een spierverslappend middel ingespoten, zodat het hart stopt. Deze procedure zal in totaal nog geen tien minuten in beslag nemen.

Uzelf of een geliefde

Misschien denkt u na over euthanasie, voor uzelf of voor een naaste. En bent u op zoek naar informatie over dit onderwerp. Uitvaartzorg Haren biedt u onderstaande informatie over de mogelijkheden van verzorging in de laatste levensfase. Soms ontstaat namelijk de indruk dat de keuze voor euthanasie de enige mogelijkheid is om waardig te kunnen sterven. Dit hoeft niet het geval te zijn.

Soms zijn er verlangens die wellicht op een andere manier vervuld kunnen worden. Door te snel over levensbeeindiging te spreken, wordt deze vraag overgeslagen. Misschien bent u wel heel eenzaam en ziet u het leven niet meer als waardevol. Of u bent al een tijd ziek en kunt het lijden niet langer verdragen. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom u nadenkt over het beeindigen van uw leven. Wanneer u zo denkt, is de gedachte aan een versneld einde door euthanasie voor de hand liggend.

Palliatieve zorg

Toch willen we u ook graag vertellen over andere mogelijkheden. In Nederland bestaat uitgebreide palliatieve zorg. Deze zorg is erop gericht om u in uw laatste levensfase te begeleiden. Samen met uw geliefden wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Veel mensen willen het liefst thuis sterven. Dit is echter niet altijd mogelijk. De verzorging in de laatste fase van uw leven kan zo intensief zijn, dat professionele hulp nodig is. Bijvoorbeeld voor het bestrijden van pijn. Met name de medicatie die hospices en zorginstellingen voorhanden hebben kan veel lijden voorkomen.

Hospice

Wat is een hospice? Een hospice biedt zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Dit gebeurt in een rustige, persoonlijke en huiselijke sfeer waar familie en vrienden ook welkom zijn. Er zijn verschillende soorten van zorg in een hospice. Er zijn er die helemaal worden bemand door vrijwilligers, de zogenaamde 'Bijna-thuis-huizen', en er zijn hospices waar 24 uur per dag medische zorg en vrijwilligers voorhanden zijn.

Is uw ziekte in een vergevorderd stadium, dan verlenen zij continue en totale zorg die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht. Het doel van een hospice is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van uw leven. De hospicezorg is over het algemeen aan te vragen als de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Tijdig praten over wilsverklaring

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen maar ook een standaardverklaring gebruiken. Ons advies is om deze altijd met de (huis)arts te bespreken. Uw arts weet dan wat u wilt en u weet wat de arts voor u kan betekenen. Daarnaast is het belangrijk om de familie te informeren over uw wensen.

Het is van belang dat u tijdig het gesprek over uw levenseinde en uw eventuele wensen aangaat. Vanuit de artsenfederatie KNMG is er een brochure opgesteld met de naam Tijdig spreken over het levenseinde. Klik hier om deze te openen.

Door op tijd over uw vragen, verwachtingen en wensen te praten, kunt u voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u gewild had. In een wilsverklaring legt u vast of u een bepaalde behandeling juist wel of juist niet wilt. Het gaat hier meestal om ingrijpende medische handelingen, zoals; reanimatie, sondevoeding, bepaalde medicijnen of behandelingen, beeindiging van het leven door bijvoorbeeld euthanasie. U kunt uw wilsverklaring samen met uw huisarts opstellen en op laten nemen in uw medisch dossier.

Heeft u vragen over palliatieve zorg of euthanasie, dan verwijzen wij u graag door naar de website www.ik-wil-euthanasie.nl. Deze organisatie zal dan zo spoedig mogelijk reageren op uw bericht.

In de toetsingsprocedure is aangegeven hoe de toetsing van een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding door de toetsingscommissie procedureel verloopt.

 

Wilt u een gesprek met één van onze uitvaartverzorgers om uw uitvaartwensen vast te leggen?

Bel ons dan op

050 211 1983

Wij zijn er voor u.